Khởi sự kinh doanh là việc bắt đầu tạo lập một công việc kinh doanh mới.
Khởi sự kinh doanh cũng có nghĩa là bạn tạo ra giá trị có lợi cho người, cho xã hội hoặc nhóm khởi nghiệp, cho các cổ đông của công ty, cho người lao động, cho cộng đồng và nhà nước. Khởi nghiệp bằng việc thành lập doanh nghiệp sẽ tạo tăng trưởng kinh tế và dưới một góc độ nào đó sẽ tham gia vào việc phát triển kinh tế và xã hội.
Khởi sự kinh doanh là quá trình liên quan tới nhiều hoạt động (hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực…) diễn ra trong khoảng thời gian dài, chứ không chỉ đơn thuần là quyết định của một thời điểm hoặc một sự kiện.

Điều đầu tiên để bạn thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp của bạn đó là bạn phải đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Theo quan điểm của FATO hiện nay không khó để các Bạn có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp vì tất cả các quy trình được chuẩn hóa trên cổng thông tin điện tử. …..
Hoặc để dễ dàng hơn hãy điền thông tin của bạn vào mẫu thông tin sau. Chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn giúp bạn hoàn toàn miễn phí. Sau thời gian từ 2 đến 3 ngày bạn đến văn phòng dịch vụ kế toán FATO để nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận giấy phép đăng ký kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn các bước quan trọng tiếp theo để hoàn thiện các thủ tục ban đầu trước khi đi vào hoạt động gồm các nội dung sau:

– Tư vấn đăng ký mở tài khoản ngân hàng
– Thông báo mẫu con dấu
– Kê khai lệ phí môn bài
– Đăng ký thuế lần đầu
– Thiết kế làm bảng hiệu và treo biển hiệu tại doanh nghiệp.
– Lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông, biên bản họp hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên.
– Tư vấn thực hiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…
– Đăng ký mua hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn.
– Tư vấn đến các vấn đề nhân sự như: thang bảng lương, nội quy, quy chế lao động.

Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề trên bằng phương thức tư vấn hiệu quả. Dựa trên nền tảng, kinh nghiệm vốn có của đội ngũ tư vấn kinh doanh FATO giúp Bạn bước đầu hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp.

[X]
Loading...
Contact Me on Zalo
01234 56789