Kế toán vừa là một ngôn ngữ, một kỹ xảo, vừa là một nghề nghiệp và một ngành khoa học trí tuệ. Thường được gọi là “ngôn ngữ của kinh doanh”, kế toán cung cấp một hệ thống cấu trúc và vốn từ định lượng giúp diễn tả những vấn đề và giải pháp của tất cả các ngành kinh doanh. Fischer Black, một thành viên của Goldman Sachs và là một viện sĩ hàn lâm đã nói rằng: “Kế toán là ngôn ngữ mà mọi người trong một doanh nghiệp có thể dùng để thảo luận các dự án và tiến trình công việc của mình, và họ có thể sử dụng nó để nói với những người ngoài doanh nghiệp về những gì đang xảy ra trong doanh nghiệp của họ mà vẫn tránh được việc tiết lộ quá nhiều bí mật của doanh nghiệp cho các đối thủ cạnh tranh.”

Về bản chất, kế toán là một bộ phận của hệ thống quản lý chuyên cung cấp thông tin cho người sử dụng thông tin giúp họ ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Người sử dụng thông tin kế toán rất đa dạng và nhu cầu thông tin của họ cũng rất khác nhau. Nhà Quản trị doanh nghiệp cần thông tin kế toán để ra quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng, cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp… cần thông tin kế toán để đánh giá khả năng thanh toán, mức độ sinh lời, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tài sản.

Nhận thức sâu sắc bản chất các vấn đề về kế toán nên việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và chuyên nghiệp cho khách hàng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của FATO. Việc cung cấp thông tin kế toán, tài chính kịp thời và chính xác cho phép người Quản lý doanh nghiệp:

Đội ngũ nhân sự thực hiện dịch vụ kế toán của FATO không những có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn mà còn tìm hiểu về doanh nghiệp của khách hàng như: triết lý kinh doanh, ý tưởng xây dựng doanh nghiệp, ngành nghề tham gia…để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống tài chính, kế toán của mình. Đồng thời, FATO ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc kế toán thông qua phần mềm kế toán, thiết bị hỗ trợ, app ứng dụng…, điều này có nghĩa FATO xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
Dịch vụ kế toán FATO đề xuất chủ doanh nghiệp 3 giải pháp cho công việc kế toán:

Thông qua ba giải pháp nêu trên FATO đã giải quyết các vấn đề công việc kế toán một cách tối ưu giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực hạn chế để vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

[X]
Loading...
Contact Me on Zalo
01234 56789